TOMÁŠ ŠPRINC

ELEKTROSERVIS, WEBOVÉ APLIKACE

K čemu je plynový detektor?

Při vytápění různých prostorů a objektů se mohou dostat do okolí látky, které jsou jedovaté. Tyto látky mohou způsobit explozi nebo poškozovat životní prostředí. Účelem plynových detektorů je tyto látky v ovzduší zjistit a signalizovat jejich výskyt, případně odpojit přívod paliva, elektrické energie apod.

Použití hlásičů požáru podle nové vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Vyhláška byla vydána ve sbírce zákonů 29. ledna 2008 pod číslem 23/2008 Sb. Připravilo ji Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. Navazuje na nový stavební zákon a má účinnost od 1. července 2008.

Ve vyhlášce je v § 14 s názvem Vybavení stavby požárně bezpečnostním zařízením uvedeno, že se stavba vybaví požárně bezpečnostním zařízením v souladu s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 2. V těchto normách je uvedeno, kdy musí být stavba vybavena elektrickou požární signalizací. Pokud vybavení stavby takovým zařízením česká technická norma uvedená v příloze č. 1 část 4 doporučuje a z expertní zprávy nebo posudku vyplyne, že nevybavení stavby vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením bude mít za následek bezprostřední ohrožení života osob, musí být stavba tímto zařízením vybavena.

Důležitý je odstavec 3 tohoto paragrafu, který říká, že stavba uvedená v § 15 až 18 a v § 28 musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace uvedeným v příloze č. 5. Dále v paragrafech 26 a 27 se říká, pokud není použita EPS, musí být použity požární hlásiče v systému v elektrické zabezpečovací signalizace. Výše uvedené paragrafy definují druh staveb a podmínky umístění zařízení autonomní detekce a signalizace takto:
§ 15 Rodinný dům a stavba pro rodinnou rekreaci

V odstavci 5 je uvedeno, že rodinný dům musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v části vedoucí k východu z bytu nebo u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu.
§ 16 Bytový dům

V odstavci 2 je uvedeno, že v bytovém domě musí být každý byt vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2 nebo o mezonetový byt, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu.

Naše firma Vám ráda poradí jaký z detektorů je pro Vás ten nejlepší a navrhne umístění a následnou montáž.

Reklama

Webhosting a domény
Pro vaše stránky, které chcete mít online.